b{ FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #e7e7e7;} i{ FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #ee1289;} u{ FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #000000;}
×××× M × a × i × n ××××
× Journal
× Wörter des Taqes
× Sexy [Feed]baq
× Mademoiselles
× Merci
× Passé
×××× Z × e × u × q ×××××
× Oua' Chat +miaouw'+
× Memorien [P¡x]
× Insider :P
× Our Pets <3
××××××××××××××××
Ihr wollt hier auch
etwas hinschreiben?
Dann klickt hier

hi

hi friendswie gehts? sport war ja so sch***e

naja dann ciao

 

noo noo am 15.12.06 14:45


Bon¡our!

Le bloq, c'est un cadeau pour mon amieeeees x3

Alors, vous Tubbies, on va mettre pix à la page "pix" from ya "RIIIIIIIIIIIIIIIESENGROßER SILVESTERPARTY"dipsy, ne?? xD

Avoir Spaß! heasmdl lala

× ℓαα ℓ& am 14.12.06 21:45


[erste Seite] [eine Seite zurück]
News
#3o.o1.o7
Oua' own Chat! #29.o1.o7
Wörter des Taqes
#29.o1.o7
:NEW:Sil:pa:p¡x:NEW: #28.o1.o7
Lisa's Bloq
Gratis bloggen bei
myblog.de